משך כל פגישה נע בין 50 ל-60 דקות והן בדרך כלל נערכות באותו הזמן והיום בשבוע. חמש הדקות האחרונות תהיינה שמורות לסידורים טכניים, כמו למשל תשלום ואישור או שינוי זמן הפגישה של השבוע העוקב, במידת צורך.

חזרה לשאלות נפוצות